STRAATFEESTEN KALMTHOUT

HUISREGLEMENT

Huisreglement Straatfeesten Kalmthout

01. Betreden van het festivalterrein = akkoord met reglement

Bezoekers van het festivalterrein van De Straatfeesten vzw, dienen de richtlijnen op te volgen die door de organisatoren zijn vastgesteld, zowel voor veiligheid als om overlast te voorkomen.

Indien deze richtlijnen niet worden nageleefd, behouden de organisatoren zich het recht voor om personen de toegang tot het evenement te ontzeggen en/of te verwijderen.

Het festivalterrein van de Straatfeesten vzw is begrensd door de ingangspoorten.

02. Zijn niet toegelaten op het domein van de Straatfeesten:

03. Beeldgebruik tijdens Straatfeesten Kalmthout

Tijdens Straatfeesten Kalmthout worden er beeld- en geluidsopnamen gemaakt. Deze opnamen, indien gemaakt door of met toestemming van de organisatoren, kunnen gebruikt worden voor verschillende doeleinden zoals uitzending, publicatie of promotie.

Het is mogelijk dat de foto’s en opnamen worden gepubliceerd op de officiële website van Straatfeesten Kalmthout. Daarnaast kunnen ze ook verschijnen op de sociale mediakanalen van Straatfeesten Kalmthout en van het lokale bestuur van Kalmthout.

Indien je niet wenst dat een specifieke foto of opname wordt gepubliceerd, kan je contact opnemen met smile@straatfeesten.com. We zullen dan je verzoek behandelen en indien mogelijk de desbetreffende foto of opname verwijderen.

04. Misdrijven

Bij vaststelling van een misdrijf worden steeds de politiediensten op de hoogte gebracht. 

05. Camerabewaking

Binnen de poorten van het festivalterrein is er 24/7 camerabewaking, in opdracht van de Straatfeesten VZW en uitgevoerd door Brabex Security. Buiten de poorten, in de omringende straten en event zone, wordt 24/7 camerabewaking uitgevoerd in opdracht van en door de lokale politie Kalmthout.

Het doel van de camerabewaking is de veiligheid en beveiliging van het evenement en zijn deelnemers te waarborgen, evenals het handhaven van de openbare orde. De beelden die worden vastgelegd door de camerabewaking zullen worden gebruikt voor veiligheidsdoeleinden en kunnen worden gedeeld met de bevoegde autoriteiten indien nodig voor het handhaven van de wet en het waarborgen van de veiligheid van alle betrokkenen.

Personen die het festivalterrein betreden stemmen impliciet in met het feit dat zij gefilmd kunnen worden en dat hun beeltenis kan worden vastgelegd door de aanwezige camerabewakingssystemen.

Alle vragen of verzoeken met betrekking tot de camerabewaking kunnen worden gericht aan de organisatoren van het Straatfeesten festival. Dit artikel vormt een integraal onderdeel van het huisreglement van het Straatfeesten festival en alle deelnemers en bezoekers worden geacht zich aan deze bepalingen te houden.

BELANGRIJKE WEETJES!